Natursten

Vi utför även naturstensytor på:

- In- och utvändiga trappor, oftast på offentliga byggnader, t ex skolor
- In- och utvändiga fasader och väggar, för den vackra ytans och det gedigna intryckets skull
- In- och utvändiga golv eller entréer, för slitstyrkans skull

Natursten varierar i tjocklek. Ibland går det inte att lägga golv i fästmassa, därför har vi bibehållit den traditionella hantverkskompetensen med att lägga i bruk. Gamla beprövade metoder kan ibland, men inte alltid, vara bättre än de nya, men då gäller det att ha kunnandet.